Garantie

mSmart (Tech) geeft garantie gedurende 24 maanden na aankoop van een toestel (refurbished en nieuw). Op de batterij krijgt u van mSmart (Tech) garantie gedurende 12 maanden na aankoop van het toestel. Hierbij wordt capaciteitsvermindering van de batterij buiten beschouwing gelaten, aangezien dit veroorzaakt wordt door slijtage. Dit is een normaal proces. Indien u geen toestel maar een onderdeel of accessoire koopt, ontvangt u steeds een garantietermijn van 6 maanden.

De garantietermijn gaat in vanaf levering of beschikbaarheid in de winkel. De garantietermijn wordt tijdelijk opgeschort tijdens de periode van herstelling of vervanging. De klant krijgt geen nieuw garantietermijn, maar de reeds begonnen termijn begint opnieuw te lopen vanaf de vervanging of voltooiing van de herstelling.

mSmart (Tech) is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het producten ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de Klant of zijn aangestelden.

De garantie van mSmart (Tech) kan niet worden ingeroepen:

 • ingeval van valschade en/of waterschade en/of drukschade;
 • ingeval van verkeerd gebruik van het product;
 • ingeval het onderhoud gebeurt bij een andere onderneming dan die van de verkoper;
 • ingeval de schade veroorzaakt wordt door overmacht;
 • ingeval bijkomende, niet aangepaste, apparatuur wordt aangesloten op het verkochte product;
 • ingeval opzettelijk schade aan het product wordt veroorzaakt door de Klant of zijn aangestelden;
 • ingeval van brandschade of oververhitting, elektrische overspanning
 • ingeval van het vergeten van wachtwoorden of toegangscodes.

Indien voldaan wordt aan voorwaarden voor garantie heeft de Klant in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of omruiling, naargelang de situatie dit toelaat. De standaard garantie omvat een volledige dekking voor onderdelen en werkuren, voor zover het defect geen gevolg is van misbruik of abnormale slijtage.

mSmart (Tech) tracht steeds te repareren. Een toestel zal slechts worden omgeruild wanneer blijkt dat reparatie niet mogelijk is. mSmart (Tech) bepaalt steeds zelf, en op basis van eigen analyse, wanneer gekozen wordt voor een eventuele omruiling.

Schade aan of verlies van software of gegevens die op het toestel opgeslagen of vastgelegd zijn, vallen steeds buiten garantie. Herstel, zowel binnen als buiten garantie, leidt vaak tot het herformatteren van het opslagmedium, met het verlies van gegevens tot gevolg. Indien de Klant geen gegevens wenst te verliezen, dient deze zelf een back-up te nemen van het toestel.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs en het serienummer (IMEI) kunnen voorleggen. Klanten wordt tevens aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor goederen die online werden aangekocht en op het door de Klant opgegeven (thuis)adres zijn afgeleverd, dient de Klant het product op zijn/haar kosten terug te bezorgen aan mSmart (Tech).

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Overzicht garantietermijnen

Garantietermijn?

Verleende dienst

(verkoop, reparatie, behandeling)

Soort Toestellen

Merken

Opmerkingen

2 JAAR / 24 MAANDEN

VERKOOP

Alle nieuwe toestellen

Alle merken

wettelijke garantie

   

Alle refurbished toestellen

Alle merken

wettelijke garantie

Garantietermijn?

Verleende dienst

(verkoop, reparatie, behandeling)

Soort Toestellen

Merken

Opmerkingen

 

REPARATIE

     

 

Scherm

Smartphone

Apple iPhone & Samsung

ORIGINELE SCHERMEN

 

 

Tablets

iPad & Samsung

ORIGINELE SCHERMEN

2 JAAR / 24 MAANDEN

 

 

Laptops

Samsung

ORIGINELE SCHERMEN

   

MacBook

Apple

ORIGINELE SCHERMEN

   

iMac

Apple

ORIGINELE SCHERMEN

 

Moederborden

Laptops

MacBook

iMac en PC

Alle merken

 

Garantietermijn?

Verleende dienst

(verkoop, reparatie, behandeling)

Soort Toestellen

Merken

Opmerkingen

 

REPARATIE

     

 

Alle reparaties (behalve batterij)

Gameconsole

Sony PlayStation & Nintendo

 

 

Installatie van TPG/glazen screenprotector

Smartphones en Tablets

Alle merken

(zie aanbod reparatiemodule)

 

 

2 JAAR/ 24 MAANDEN

Scherm

Smartphone

Apple iPhone, Samsung, Huawei, OnePlus, Motorola, Google, Nokia, Xiaomi, Sony, LG, BlackBerry, Oppo, Wiko, Asus

COMPATIBELE SCHERMEN

   

Tablets

Apple iPad, Samsung, Huawei, Sony, Asus, Acer, Lenovo,

COMPATIBELE SCHERMEN

   

Laptops

Huawei, Microsoft, Sony, Asus, Acer, Lenovo, Dell, MSI, Dynabook, Toshiba, Medion

COMPATIBELE SCHERMEN

 

Alle andere reparaties

(behalve batterij en scherm)

Smartphone

Tablets

Laptops

MacBook

iMac

Alle merken

 

   

PC

 

 

 

BEHANDELINGEN

     
 

SSD upgrade

Laptops

MacBook

iMac

PC

Alle merken

(zie aanbod reparatiemodule)

 
 

VERKOOP

Onderdelen

   
   

Accessoires

 

Tempered glass, opladers,…

 

Garantietermijn?

Verleende dienst

(verkoop, reparatie, behandeling)

Soort Toestellen

Merken

Opmerkingen

GEEN

BEHANDELINGEN

Alle toestellen

 
 • Waterschade
 • Onderhoud (software en hardware)
 • Back-up
 • Data-recovery
 • Migratie bestanden